Slijepa karta je alat za učenje zemljopisa koji služi za podsjećanje i utvrđivanje znanja o položaju pojedinog grada u Hrvatskoj.
1. Gdje je grad?
Križevci

Poznaješ li druge gradove i zemlje?

Osnovni zemljopisni podaci o Hrvatskoj

Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) je europska država, zemljopisno smještena na prijelazu iz Srednje u Jugoistočnu Europu. Graniči na sjeveru sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom te na jugu i istoku s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. S Italijom ima morsku granicu. Tijekom hrvatske povijesti najznačajniji kulturološki utjecaji dolazili su iz srednjoeuropskog i sredozemnog kulturnog kruga.

Republika Hrvatska je do 1991. godine bila federalna jedinica SFR Jugoslavije, pod imenom "Socijalistička Republika Hrvatska". Nakon što su provedeni prvi demokratski izbori, donesena je 8. listopada 1991. godine Odluka o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, čijom je provedbom Republika Hrvatska postala neovisnom državom.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Hrvatska ima 4.284.889 stanovnika. Hrvati čine 90,42% stanovništva, a najznačajnija nacionalna manjina su Srbi koji čine 4,36% stanovništva, dok svaka od ostalih nacionalnih manjina čini manje od 1% stanovništva. Kopnena površina Republike Hrvatske iznosi 56.542 km², a površina teritorijalnog mora 31.067 km² što Hrvatsku svrstava među srednje velike europske zemlje. Glavni grad je Zagreb, koji je gospodarsko, kulturno i političko središte Hrvatske.

Prema političkom ustroju Hrvatska je parlamentarna demokracija. Članica je Ujedinjenih naroda od 22. svibnja 1992. Hrvatska je članica Vijeća Europe, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, Organizacije Sjevernoatlanskog ugovora i Europske unije (od 2004. je bila kandidat za ulazak u Europsku uniju, a proces pristupanja zemlje Uniji priveden je kraju 1. srpnja 2013. godine kada je postala punopravnom članicom).